Samen Op Koers

2003, was het Europese Jaar voor mensen met een handicap. In dat speciale jaar heeft  een speciale werkgroep binnen de stichting een groot aantal (14) activiteiten georganiseerd.  Activiteiten van toneel tot duiken, van workshop Jambè tot een tandemtocht. Al deze  activiteiten hadden één doel, het samen bezig zijn.

Sinds 2003 organiseren wij diverse activiteiten onder de naam S.O.K., wat staat voor Samen Op Koers. Door deze naam aan de activiteiten te koppelen is de herkenbaarheid in de gemeenschap vergroot en weten inwoners van de gemeente Hilvarenbeek dat de activiteiten open staan voor mensen met en zonder een beperking. “Door het gebruik van de naam
S.O.K. zijn onze activiteiten uit het hokje ‘gehandicapten’ gehaald en dat is net wat de bedoeling is van participatie”, aldus de voorzitter, Michèle de Vries.

 

Fonds Samen Op Koers

Stichting Platform gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – Diessen en Stichting S.O.K. Hilvarenbeek zoeken bij veel activiteiten de samenwerking op om de participatie van mensen met mogelijkheden mogelijk te maken. Daarom is in 2003 het Fonds Samen Op Koers opgezet, een klein fonds dat kennis, ervaring en eventueel een (kleine) financiele bijdrage kan leveren om een eerste opstart van participatieactiviteiten binnen uw verenigingen of stichting mogelijk te maken.

Het Fonds Samen op Koers is een stimuleringsfonds integratieactiviteiten. Dit wil  zeggen dat het Fonds initiatieven ondersteund welke ten doel hebben om binnen reguliere  activiteiten volledige integratie van mensen met en zonder beperkingen tot stand te brengen.

Enkele voorbeelden:

  • Het eenmalig beschikbaar stellen van Tandems en ‘fietsers’ voor mensen een functiebeperking tijdens de Hilvertocht.
  • Een opstart bijdrage voor extra voorzieningen (bijv. extra trainer) om binnen een reguliere sportvereniging een activiteiten te ontwikkelen voor sporters met een beperking, met het uiteindelijke doel dat deze groep sporters volledig deel uit gaan maken van de sportvereniging.

 

Waarom dit Fonds Samen Op Koers

 Nog te vaak kunnen mensen met een functiebeperking niet deelnemen aan of een bezoek brengen aan sportieve, recreatieve of culturele evenementen in de gemeente Hilvarenbeek. Uit landelijke cijfers blijkt dat 23% (bron: min.WVS) van de Nederlandse bevolking een bepaalde mate van een functiebeperking heeft. Leg je dit percentage op de Hilvarenbeekse bevolking dan tel je al gauw zo’n 3.700 mensen met een functiebeperking.  Tel je daarbij ook nog de familieleden, vrienden en kennissen dan realiseer je hoe groot deze groep van uitgesloten mensen is. Een betere bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid is winnen op alle fronten, organisatorisch en voor alle inwoners in alle kernen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, lees dan eerst de informatie onder Doelstelling.