Het doel van het Fonds Samen op Koers is het stimuleren, activeren en ondersteunen van integratie tussen mensen met en zonder een functiebeperking op het gebied van sociale- culturele-, maatschappelijke- en recreatieve activiteiten in het werkgebied van Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – Diessen.

Voorwaarden om een aanvraag te kunnen doen?

 • De activiteit moet binnen het werkgebied van Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – Diessen plaatsvinden, te weten de totale gemeente Hilvarenbeek.

 • Deelname aan de activiteit moet zowel mogelijk zijn voor mensen met of zonder functiebeperking.

 • De activiteit moet Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking.

 • De activiteit moet ten doel hebben om tot langdurige integratie van mensen met een functiebeperking binnen de stichting, organisatie, vereniging en/of activiteit te komen.

Let op!, een aanvraag dient minimaal aan alle bovenstaande eisen voldoen.

 

Welke steun kan men verwachten?

 • De Stuurgroep zal bij een gehonoreerde aanvraag haar expertise en netwerk
  gebruiken/beschikbaar stellen ter ondersteuning van de activiteiten.

 • De Stuurgroep kan een éénmalige geldelijke steun geven van ten hoogste EUR.450,00.

 • Deze geldelijke steun is alleen mogelijk wanneer men zelf over onvoldoende financiële mogelijkheden beschikt en men aantoonbaar geen gebruik kan maken van andere fondsen en/of subsidies.

 • Een geldelijke steun kan alleen worden verstrekt indien deze speciaal bedoeld is om integratie mogelijk te maken, bijvoorbeeld, een specifieke coach/trainer, aanpassing toilet of toegankelijkheidselementen.

 • Geldelijke steun wordt altijd vooraf schriftelijk bevestigd en achteraf middels het overleggen van een nota binnen 30 werkdagen overgemaakt. (contante betaling is niet mogelijk).

 • Men dient op een duidelijk wijze kenbaar maken dat men steun heeft gehad van het Fonds Samen op Koers.