Stichting S.O.K. en Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – Diessen organiseren naast het S.O.K. Onbeperkt Theater, S.O.K. Scholenproject, S.O.K. Festival, diverse Sport activiteiten ook diverse andere zaken in het kader van participatie, het meedoen in en met de lokale maatschappij.

 

De stichting organiseert ook informatieve bijeenkomst om mensen te informeren maar ook om de dialoog op te starten in de lokale gemeenschap. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het organiseren van thema bijeenkosmten zoals Regie over eigen leven of het  S.O.K. Inspiratie Cafè.

Naast het organiseren, participeren wij ook vaak in andere organisaties zodat onder kennis en ervaring ook daar ingezet kan worden, zo participeren we bijvoorbeeld in Vrijetijdsclub Uilenburg.

 

Daarnaast zoeken wij ook partners zodat onze activiteiten verweven raken in lokale organisaties waardoor de participatie van mensen met mogelijkheden een vanzelfsprekendheid wordt. Partners zijn o.a. Klein Beek (Tandem)Werckwinckel Hilvarenbeek (Kunstproject)NJC The Box (Toneel), Laco Sportcentrum (Zumba, Zaalvoetbal) en Nepal Wandelclub (Najaarswandeling).

 

Hieronder ziet u een film over het nieuwe NJC The Box.

THE BOX HILVARENBEEK from Hilvarenbeek in Beeld on Vimeo.