Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – Diessen is in de gemeente Hilvarenbeek het initiatiefnemer van een tweetal ‘toegankelijke natuur-/wandelpaden’. Dit zijn het rolstoeltoegankelijk natuurpad in landgoed Annanina’s Rust en het rolstoeltoegankelijk natuurpad in landgoed De Utrecht. Beide wandelroutes zijn tot stand gekomen vanuit de visie Samen Op Koers.

 

Toegankelijk natuurpad landgoed Annanina’s Rust.

In het landgoedbos Annanina’s Rust, dat op de arme gronden uit naaldbomen bestaat en op de rijkere (voormalige  landbouwgronden) uit zomereik, beuk en rode beuk, en in de struiklaag wordt gedomineerd door rododendron en hulst, is in samenwerking tussen Brabants Landschap, gemeente Hilvarenbeek en Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – Diessen een verhard natuurpad aangelegd. Hierdoor is het ook mogelijk voor mensen met een rolstoel of rollator en/of groot)ouders met kinderwagens te genieten van een uniek en prachtig stukje natuur, dat centraal gelegen is tussen de diverse kernen in de gemeente Hilvarenbeek. Ook zijn er langs de uitgezette route diverse rustplaatsen  gecreëerd om u,  genietend van de rust even op adem te laten komen.

 

Dit natuurpad is vrij toegankelijk en bereikbaar vanaf de parkeerplaats aan de Bremweg (nabij het crematorium). Het natuurpad is zo opgezet dat diverse afstanden mogelijk zijn. De langste route is ongeveer 4 km maar is in combinatie met een andere route uit te breiden naar zo’n 6 kilometer. Voor meer informatie kunt u terecht op het route informatiebord bij de parkeerplaats.

 

Het rolstoeltoegankelijke natuurpad bied de gebruiker een mooie natuurbeleving in het middenpunt van de gemeente  Hilvarenbeek. Het pad gaat zowel over harde zandgronden als halfverharding. Hierdoor is het pad het gehele jaar toegankelijk en beleeft men toch een echte natuurbeleving.

 
 

Toegankelijk natuurpad landgoed De Utrecht

Ten zuiden van de kern Esbeek ligt Landgoed De Utrecht. Het prachtige 2700 hectare grote landgoed is ideaal voor fietsers en wandelaars. Levensverzekeringsmaatschappij ‘De  Utrecht’, nu ASR Verzekeringen, geeft dit landgoed een historisch tintje. Zij gaf haar naam aan het landgoed en begon op  grote schaal met het ontginnen van de uitgestrekte heidevelden. Een monumentale brandtoren met houtvesterswoning is een herinnering aan deze werkzaamheden. Later is door deze levensverzekeringsmaatschappij een golfbaan aangelegd,  waar tot op heden nog veel gebruik van wordt gemaakt. Diep verscholen in de bossen van De Utrecht bevindt zich een klein cafeetje, de Bockenreyder genaamd.  Na een tocht door de bossen is dit een ideale plek om ver weg van de  bewoonde wereld eens lekker tot rust te komen.

 

In navolging van het succesvolle natuurpad in landgoed Annanina’s Rust heeft het platform in 2005 het initiatief genomen  om ook in het prachtige landgoed De Utrecht nabij De Bockenreyder een tweede natuurpad  aan te leggen. Na een grondige studie door studenten heeft de werkgroep
een projectplan uitgeschreven, en is het zoeken naar sponsoren begonnen  en heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Inmiddels is het pad van bijna 3 kilometer aangelegd door de prachtige natuur. De start van dit toegankelijke natuurpad vindt u aan de achterzijde van de Bockenreyder. Uiteraard vindt u ook bij de aanvang van de wandeling een route informatiebord.

Hieronder ziet u een film verslag van de opening van het rolstoeltoegankelijk pad De Utrecht.

Rolstoelpad landgoed De Utrecht Esbeek from Hilvarenbeek in Beeld on Vimeo.