Leven met een beperking… Wie heeft de touwtjes in handen?

Als je de touwtjes in handen hebt voer je de regie over eigen leven. Ieder mens heeft recht op het voeren van de Regie over eigen leven. Dat geldt ook voor mensen met een beperking, dat leidt tot volwaardig burgerschap.

 

Waarschijnlijk verschillen de meningen over wat regie voeren is. Volgens ons kan de definitie als
volgt worden weergegeven: keuzes maken die het beste passen bij het leven dat je wilt leiden.
Hiermee heb je zeggenschap over je eigen leven. Belangrijke keuzes maak je niet in je eentje. Daar
praat je over met familie, vrienden en de mensen die je kunnen ondersteunen. Het zijn mensen die
je zelf kiest, die je vertrouwt en waarbij jij je prettig voelt.

 

Je sociale netwerk is dus erg belangrijk. Daarom is het ook erg belangrijk dat als je ondersteuning
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning nodig hebt dat de ambtenaren, heel goed begrijpen
wat voor jou belangrijk is en hoe jij je leven wilt invullen. Dit vergt niet alleen inlevingsvermogen
van een ambtenaar maar houdt ook in dat jezelf goed moet weten wat je wilt en hoe je het wilt.

 

Om mensen met een beperking bewust te maken van het voeren van de eigen regie en ook om het
niet zelf bepalen los te laten heeft het platform eind 2009 een zeer succesvolle avond ‘Regie over
eigen leven” georganiseerd.

Een prachtig lokaal voorbeeld van iemand die al jaren lang zelf de regie voert en daarbij weet wat
hij wil is Theo “het eierboerke”. De film kunt u hieronder bekijken.

Maar alleen éénmalige aandacht voor dit onderwerp is niet voldoende. Zo worden er naar aanleiding
van deze avond in buurten contact gelegd tussen mensen met en zonder een beperking en wordt er
gewerkt om mensen met een verstandelijke beperking een stem te geven in de lokale gemeenschap.
Kortom, een project dat nog enkele jaren zal doorlopen.