dvd_kaft

De stichting heeft als uitgangspunt het volwaardig burgerschap van/voor alle mensen, personen met een  functiebeperking zijn hierop geen uitzondering. Toch constateren wij dat mensen met een functiebeperking, wel  of niet zichtbaar, in de huidige maatschappij nog vele problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Niet alleen  op het gebied van medische voorzieningen en/of hulpmiddelen.

In het normale leven wordt de “mens met een functiebeperking” geconfronteerd met allerlei diverse problemen.  Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het achterlaten van een obstakel op de stoep (bijv. een fiets), het  vernielen van een bankje, het niet opzij gaan op het trottoir, of het niet accepteren dat je wat trager bent dan de gemiddelde mens. Al deze allerdaagse gebeurtenissen worden vaak onbewust veroorzaakt. Stichting S.O.K. en Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – Diessen vragen op allerlei wijzen aandacht voor deze situaties en tracht zo een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen.

 

Een van deze manieren is het scholenproject.

Via dit project op scholen trachten wij de jeugd, deze heeft immers de toekomst, bewuster te maken van de  moeilijkheden maar zeker ook van de mogelijkheden die mensen met een functiebeperking hebben. Als basis  van het scholenproject hebben we in eigenbeheer een film gemaakt, welke de mogelijkheden en
moeilijkheden in een korte tijd goed in beeld brengt.

 

Vanuit deze basis hebben we een uniek uitwisselingsproject gestart tussen leerlingen van een mytylschool en  het lokale basisschool. Daarnaast laten geven wij de leerkrachten vrijheid om het lesprogramma met de DVD  “Samen op Koers” zo samen te stellen dat het aansluit bij de beleving van de kinderen. Zo kan er een vrijwilliger  met een beperking zijn verhaal komen doen, een mantelzorger, gaat het juist meer over verstandelijke  beperkingen of wordt er dieper in gegaan op donorschap.

Hierdoor gaan kinderen nog dieper nadenken over de beeldvorming. Dit met het doel om
leerlingen niet alleen te laten kijken naar een film maar ook om ze via hun eigen beleving actief te betrekken bij  en actief bewust te laten worden van de moeilijk- en mogelijkheden van mensen met een functiebeperking. Wij  zijn ervan overtuigd dat er op deze wijze niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de bewustwording van het  kind maar dat deze dat ook overbrengt naar zijn ouders, grootouders, broers en zussen en andere personen in  zijn/haar omgeving.