Samenwerking.

Zoals voor alle werkgroepen geldt is ook bij de werkgroep ‘Scholenproject’ het samenwerken zeer belangrijk. Vanuit deze werkgroep wordt er vooral samengewerkt met het lokale basisonderwijs en de mytylschool Tilburg. Deze laatste is een vaste partner in ons project wat betreft het onderdeel de uitwisseling in het scholenproject.

 

Uitwisselingsproject.

Elk jaar bezoeken de leerlingen van één klas van het reguliere basisonderwijs uit ons werkgebied de mytylschool. Het betreft hier geen gewoon bezoek, nee de leerlingen van groep 7/8 gaan één hele dag mee draaien met het schoolprogramma van hun leeftijdsgenoten op de mytylschool. Dit is voor vele kinderen een zeer bijzondere ontmoeting met leeftijdsgenoten die een beperking hebben.

Enkele weken na het bezoek gaan de leerlingen van de mytylschool een  dag mee draaien op de lokale reguliere basisschool. De leerlingen leren op deze wijze elkaar kennen, ontdekken dat er speciale dingen zijn maar  vooral dat iedereen eigenlijk van binnen gelijk is, zoals één van de leerlingen dat zo mooi omschreef.

Als betrokken partijen bij dit scholenproject is het mooi om te zien  dat het voor de leerlingen van beide scholen beide uitwisselingsdagen leermomenten zijn. Door op deze wijze te werken beïnvloeden we aan beide zijde de beeldvorming.

 

Meer dan alleen maar het basisonderwijs.

Hoewel de basis van het scholenproject de dvd ‘Samen op Koers’, het verhaal in de klas en niet te vergeten de uitwisseling tussen de klassen  is, geven we ook voorlichting aan aankomende leerkrachten op de Pabo over dit scholenproject.

Daarnaast gebruiken wij deze film ook als ondersteuningsmateriaal bij verenigingen en bedrijven, om zo het belang van participatie te ondersteunen.