Onder de naam Stichting S.O.K. Hilvarenbeek organiseert Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek een keur aan activiteiten in de gemeente Hilvarenbeek. Alle activiteiten staan in het licht van participatie en integratie van mensen met een beperking in de gemeente Hilvarenbeek. Wij organiseren onder de naam Samen Op Koers diverse activiteiten die open zijn voor mensen met en zonder een beperking, of zoals wij het zeggen voor Samen op Koers is er voor iedereen met mogelijkheden.

Samen op Koers bestaat sinds 2003, het Europees jaar voor mensen met een handicap. In het eerste jaar heeft een speciale werkgroep een 14-tal activiteiten georganiseerd welke van meet af aan open en toegankelijk waren voor iedereen met mogelijkheden. Activiteiten zoals toneel, duiken, jambè, en een tandemtocht….. allemaal activiteiten om samen in de totale gemeenschap bezig te zijn.

Activiteiten onder de naam Samen Op Koers zijn vanuit een visie ontstaan binnen Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – Diessen, in 2014-2015 zullen de activiteiten worden ondergebracht in een zelfstandige stichting, Stichting Samen Op Koers. Dit om de herkenbaarheid van de Samen Op Koers activiteiten te vergroten, het aantal activiteiten te laten groeien en om meer nadruk te kunnen leggen dat alle activiteiten bereikbaar zijn voor mensen met mogelijkheden.  Uiteraard blijft de verbintenis met Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek – Diessen bestaan en blijven de activiteiten herkenbaar als zijnde een S.O.K. activiteit.

 De term “een S.O.K. Activiteit” wordt steeds meer een begrip in de gemeente Hilvarenbeek en de regio, waardoor het voor iedereen herkenbaar is dat de activiteit openstaat voor mensen met mogelijkheden (met en zonder een beperking), hierdoor komen activiteiten onder de stempel “gehandicapten” vandaan en ontstaat er echte participatie en integratie, en dat is juist de bedoeling”, aldus de voorzitter M. de Vries.

Logo Samen Op Koers

Wat doen we onder de naam Stichting S.O.K. Hilvarenbeek:

De kernactiviteiten van Stichting S.O.K. zijn in drie woorden te beschrijven;

  • Stimuleren van activiteiten door ondersteuning te geven aan (lokale) organisaties.

  • Organiseren van activiteiten in de gemeente Hilvarenbeek.

  • Kosten ondersteuning, vanuit Fonds Samen op Koers of andere fondsen.

 Meer informatie, elders op onze website.